×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مجله انگلیسی OPHTHALMIC & VISION RESEARCH (JOVR)

مجله Journal of Ophthalmic and Vision Research از سال 2006 تاکنون منتشر می گردد. در حال حاضر آخرین شماره سال 2023 (نوبت  18 شماره 4) در حال انتشار است. هیئت تحریریه متشکل از اساتید و خبرگان در حوزه های مختلف چشم پزشکی و علوم بینایی از سراسر دنیا می باشد.

این مجله در پایگاههای بین المللی از جمله Web of Science، اسکوپوس، PubMed Central نمایه می گردد و Impact factor مجله 2 می باشد.

 

تنظیمات قالب