×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی با عنوان

برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی با عنوان "اپیدمیولوژی، اتیولوژی و مراقبت عیوب انکساری"

بیشتر
برگزاری معاینه رایگان چشم بیمارستان طرفه

برگزاری معاینه رایگان چشم بیمارستان طرفه

بیشتر
معاینه رایگان چشم  (بیمارستان طرفه)

معاینه رایگان چشم (بیمارستان طرفه)

بیشتر
بزرگداشت روز جهانی بینایی 1401 ‏

بزرگداشت روز جهانی بینایی 1401 ‏

بیشتر
کسب رتبه برتر

کسب رتبه برتر

بیشتر
سمینار روز جهانی بینایی 1401

سمینار روز جهانی بینایی 1401

بیشتر

دستاوردها

تنظیمات قالب