×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

... به ترتیب حروف الفبا ...
 
اعضاء هیئت علمی آموزشی

دکتر سید مرتضی انتظاری

https://isid.research.ac.ir/Morteza_Entezari

دکتر محسن آذرمینا

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Azarmina

دکتر مریم آل طه

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Aletaha

دکتر علیرضا برادران رفیعی

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Baradaranrafii

دکتر نازنین بهناز

https://isid.research.ac.ir/Nazanin_Behnaz 

دکتر محمدرضا جعفری نسب

https://isid.research.ac.ir/MohammadReza_Jafarinasab

دکتر محمد علی جوادی

https://isid.research.ac.ir/MohammadAli_Javadi

دکتر محمد مهدی حاتمی

https://isid.research.ac.ir/MohammadMehdi_Hatami

دکتر کیانا حسن پور

https://isid.research.ac.ir/Kiana_Hassanpour

دکتر آزاده دوزنده طبرستانی

https://isid.research.ac.ir/Azadeh_DoozandehTabarestani

دکتر علیرضا رمضانی

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Ramezani

دکتر فریده شریفی پور

https://isid.research.ac.ir/Farideh_Sharifipour

دکتر محمد مهدی صدوقی

https://isid.research.ac.ir/MohammadMehdi_Sadoughi

دکتر بهرام عین اللهی

https://isid.research.ac.ir/Bahram_Einollahi

دکتر امیر فرامرزی

https://isid.research.ac.ir/Amirhasan_Faramarzi

دکتر صهبا فکری

https://isid.research.ac.ir/Sahba_Fekri2

دکتر سپهر فیضی

https://isid.research.ac.ir/Sepehr_Feizi

دکتر محدثه فیضی

https://isid.research.ac.ir/Mohadeseh_Feizi

دکتر زهرا کارجو

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Karjou

دکتر سعید کریمی

https://isid.research.ac.ir/Saeed_Karimi

دکتر فرید کریمیان

https://isid.research.ac.ir/Farid_Karimian

دکتر حسین محمدربیع

https://isid.research.ac.ir/Hossein_Mohammadrabei

دکتر سیامک مرادیان

https://isid.research.ac.ir/Siamak_Moradian

دکتر نادر نصیری

https://isid.research.ac.ir/Nader_Nassiri

دکتر رامین نوری نیا

https://isid.research.ac.ir/Ramin_Nourinia

دکتر همایون نیک خواه

https://isid.research.ac.ir/Homayoon_Nikkhah

دکتر امیر رضا ویسی

https://isid.research.ac.ir/AmirReza_Veisi

دکتر مریم یادگاری

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Yadegari
 

دکتر شاهین یزدانی

https://isid.research.ac.ir/Shahin_Yazdani


تنظیمات قالب