×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

فهرست 2 درصد دانشمندان برتر جهان

فهرست 2 درصد دانشمندان برتر جهان

بیشتر
سخنرانی پروفسور نادر شیبانی استاد دانشگاه ویسکانسین

سخنرانی پروفسور نادر شیبانی استاد دانشگاه ویسکانسین

بیشتر
برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی 1402

برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی 1402

بیشتر
برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی با عنوان

برنامه بزرگداشت روز جهانی بینایی با عنوان "اپیدمیولوژی، اتیولوژی و مراقبت عیوب انکساری"

بیشتر
برگزاری معاینه رایگان چشم بیمارستان طرفه

برگزاری معاینه رایگان چشم بیمارستان طرفه

بیشتر
معاینه رایگان چشم  (بیمارستان طرفه)

معاینه رایگان چشم (بیمارستان طرفه)

بیشتر
بزرگداشت روز جهانی بینایی 1401 ‏

بزرگداشت روز جهانی بینایی 1401 ‏

بیشتر
کسب رتبه برتر

کسب رتبه برتر

بیشتر
تنظیمات قالب